de Arnhemse Huismus
Actief in bescherming en behoud van de Huismus

Welkom op de website van  de Arnhemse Huismus.

De huismus is in de laatste twintig jaar sterk in aantal afgenomen.

Begin jaren 80 begon de afname, die begin jaren 90 versnelde.

Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen

En deze trend lijkt zich nog steeds voort te zetten.

 

 De Arnhemse Huismus zet zich in voor de bescherming van deze bedreigde vogelsoort middels handhaving maar ook middels advies en ondersteuning


 

Het laatste nieuws:


Terug naar overzicht

24-12-2018

RTV UTRECHT: Oog voor vogels verplicht bij nieuwbouw

UTRECHT - Bij de verkoop van gemeentegrond eist Utrecht voortaan dat de ontwikkelaar er diervriendelijk bouwt. Nestkasten voor huismussen worden verplicht bij nieuwe eengezinswoningen met tuin en bij hoge gebouwen moeten gierzwaluwnesten of vleermuiskasten komen.

Met die voorwaarden wil de gemeente bereiken dat in de stad voldoende nestplekken beschikbaar blijven voor vogels. Utrecht onderzoekt nog manieren om de mate van diervriendelijk bouwen concreet meetbaar te maken, door middel van een puntensysteem.

Onlangs sloeg de Vogelbescherming nog alarm over het verdwijnen van stadsvogels uit Nederlandse steden. Dertien van de twintig typische soorten zijn de afgelopen jaren minder waargenomen.Terug naar overzicht