de Arnhemse Huismus
Actief in bescherming en behoud van de Huismus

Welkom op de website van  de Arnhemse Huismus.

De huismus is in de laatste twintig jaar sterk in aantal afgenomen.

Begin jaren 80 begon de afname, die begin jaren 90 versnelde.

Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen

En deze trend lijkt zich nog steeds voort te zetten.

 

 De Arnhemse Huismus zet zich in voor de bescherming van deze bedreigde vogelsoort middels handhaving maar ook middels advies en ondersteuning


 

Het laatste nieuws:


Terug naar overzicht

07-12-2018

NOS: Stadsvogels hebben het steeds moeilijker in de stad

Veel vogelsoorten die traditioneel in de stad voorkomen, hebben het moeilijk in de stedelijke gebieden. Sinds 1990 zijn de populaties van 13 van de 20 voor de stad kenmerkende vogels er afgenomen. Het gaat dan om soorten als de huismus, de kauw, de merel, de spreeuw en de Europese kanarie. De kuifleeuwerik is zelfs helemaal uit het stadsbeeld verdwenen. Het CBS en Sovon Vogelonderzoek melden dat.
Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk.
Die toename volgt op een afname van ongeveer 80 procent in de decennia voor 1990. Buiten de steden groeien de populaties van sommige van deze soorten nog wel.

Minder divers
Nederland bestaat voor ongeveer 16 procent uit stedelijk gebied. Alle vogelsoorten waarvan meer dan 32 procent in de stad woont, heten stadsvogels. Sinds 1990 zijn de populaties van die soorten gemiddeld met meer dan de helft afgenomen. Van zes soorten is de populatie sinds 1990 stabiel. Dat zijn de ekster, gaai, groenling, koolmees, pimpelmees en putter.

Onlangs kwam de nieuwe Vogelatlas uit, waarin alle 369 vogelsoorten in Nederland worden beschreven. Daaruit bleek dat er ongeveer net zoveel vogels in ons land zijn als 40 jaar geleden, maar dat het heel andere soorten zijn en minder divers.Terug naar overzicht