de Arnhemse Huismus
Actief in bescherming en behoud van de Huismus

Welkom op de website van  de Arnhemse Huismus.

De huismus is in de laatste twintig jaar sterk in aantal afgenomen.

Begin jaren 80 begon de afname, die begin jaren 90 versnelde.

Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen

En deze trend lijkt zich nog steeds voort te zetten.

 

 De Arnhemse Huismus zet zich in voor de bescherming van deze bedreigde vogelsoort middels handhaving maar ook middels advies en ondersteuning


 

Het laatste nieuws:


Terug naar overzicht

03-12-2018

Overtreding Flora & Fauna wet: € 75.000 per eend.

Een aannemer rijdt met zijn klepelbak over het talud van een watergang. Daarbij sneuvelen onbewust en onbedoeld twee eenden. 'Kan gebeuren' zou je denken, maar de wetgever denkt daar toch anders over.

De directie van de betreffende aannemer wordt in de ochtend vroeg thuis opgehaald door de politie in verband met het bovenstaande en de aannemer krijgt een boete van 150.000 Euro.

Dit voorbeeld staat volgens Ronald Buiting van Buiting Advies niet alleen. Buiting: 'De boetes voor dergelijke overtredingen moeten niet worden onderschat. Het feit dat dit niet veel vaker gebeurt ligt niet zo zeer in het feit dat zaken door de vingers worden gezien of dat er weinig overtredingen worden begaan, maar vooral in het feit dat deze amper aan het licht komen. Omwonenden en belangenorganisaties worden echter steeds alerter en pro-actiever.' Volgens Buiting wordt de kans daarom steeds groter dat dergelijke zaken boven komen drijven. 'Ik wist niet dat dit niet mocht' zal doorgaans niet als een ontvankelijk argument worden geaccepteerd.
Een tweede voorbeeld dat Buiting aanhaalt is en boete die 'uitgedeeld' werd doordat op de voormalige steenfabriek Rustenhoven in Wirdum twee muren werden gesloopt, die vleermuizen zouden herbergen.
Het verweer van de eigenaar dat dit per ongeluk zou zijn gebeurd wordt als uitleg niet geaccepteerd en het ministerie van EZ deelt een boete uit van maar liefst twee ton uit.
De hoogte van de boete is mede zo hoog omdat beide overtredingen als een economisch delict worden gezien. Doordat de bewuste aannemer de slootkanten heeft gemaaid zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan hij sneller werken en dus concurrentievoordeel halen. Ook voor het slopen van de muren zou dat gelden.

Zo zie wat de gevolgen zijn van het overtreden van de Wet op Natuurbescherming ook wat de huismus betreft.Terug naar overzicht